Menu Zavřeno

Skupina KARLA

Firma KARLA, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a v současnosti zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců. Roční obrat skupiny přesahuje 1,2 miliardy korun. Skupinu KARLA tvoří následující divize:

Divize KARLA HYDRAULICS  vznikla v roce 1993 v Opavě jako samostatná část firmy KARLA spol. s r.o. se sídlem v Bruntále. Původně se divize KARLA HYDRAULICS  zaměřovala na výrobu hydraulických válců a prvků do důlních výztuží, hřeblových a pásových dopravníků a dobývacích kombajnů. Postupně výrobu rozšířila o výrobu hydraulických válců a hydraulických prvků nakladačů, zemědělské techniky, lisů a dalších hydraulických zařízení. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti hydraulických obvodů poskytuje divize Hydraulika i projekční a konstrukční práce, včetně poradenství a návrhů. V současné době patří Divize Hydraulika k osvědčeným dodavatelům hydraulických válců a hydraulických prvků zákazníkům v České republice, ve Francii, v Německu a v dalších zemích Evropy.

Od roku 1992 podniká společnost KARLA spol. s r.o. v oboru nákup a prodej ocelových plechů a tvarových výpalků, kterému se v současné době věnuje divize KARLA HUTNÍ MATERIÁL v Ostravě. Divize nabízí široký sortiment plechů a výpalků z běžných konstrukčních ocelí tloušťky od 3mm do 200mm, válcované za studena i za tepla.  Divize KARLA HUTNÍ MATERIÁL rovněž nabízí tryskání a ve spolupráci s dalšími divizemi společnosti KARLA spol. s r.o. i třískové opracování.

Součástí společnosti v KARLA spol. s r.o. je divize KARLA MACHINERY v Tachově. Divize KARLA MACHINERY se specializuje na svařování a opracování velkých svařenců. Zejména se jedná o díly a podsestavy pro stavební stroje, manipulační a dopravní zařízení, energetiku a speciální konstrukce.

Divize KARLA ENERGIZE se zabývá flexibilním řešením projekcí, dodávek, provozu a údržby jednotek kombinované výroby elektřiny a tepla případně i chladu. Vyrábíme vlastní kogenerační a trigenerační jednotky v rozmezí 40- 4300 kWe převážně od výrobců MAN, MTU a MWM. Jsme odhodlaný a kvalifikovaný tým, který Vám nabídne komplexní služby vedoucí k opravdovým úsporám za výhodných podmínek.

Jednou z nejmladších divizí společnosti KARLA spol. s r.o. je Divize Recyklace plastů. Tato divize se zabývá výkupem plastových odpadů a jejich zpracováním. Je vybavena moderní vícefázovou technologií zpracování plastového materiálu. Tato vysoce účinná technologie umožňuje dosahovat maximálních úspor energie a produkce je tak nejen ekologická, ale i ekonomická.

V roce 2008 zavedla společnost KARLA spol. s r.o. Divizi Aluminium granulát. Mechanickým přepracováním Al odpadů dochází k výrobě Al granulátu v různých frakcích dle požadavků odběratelů. Produkce je určena především pro využití v ocelářském průmyslu při dezoxidaci oceli, chemickém průmyslu aj.

KARLA spol. s r.o. je aktivní také na Slovensku, kde byla v roce 1997 založena dceřiná společnost KARLA – Slovensko, s.r.o. Od roku 1994 se společnost zabývá také výkupem kovových odpadů a jejich zpracováním. V současné době provozuje výkupny kovových odpadů na území měst Bruntál, Krnov, Opava, Ostrava, Humpolec, Louny, Uherský Brod a Žilina.